• ران کامل بوقلمون
  ۱۲۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • کتف بوفالو وینگز
  ۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل فیله آرد قدیم
  ۱۴۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ بی استخوان درسته
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون با سس ریحان
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • قرقاول منجمد
  ۲۷۳,۰۰۰ تومان
 • جوجه سیر و گوجه
  ۱۵۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بلدرچین منجمد
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف مرغ
  ۷۹,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه نارنجی
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران اسپایسی
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر شترمرغ
  ۲۳۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم