• ران کامل بوقلمون
  ۵۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • کتف بوفالو وینگز
  ۳۱,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
 • شنیسل فیله آرد قدیم
  ۵۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • 5%
  سینه مرغ بی استخوان درسته
  ۴۵,۰۰۰ تومان ۴۲,۷۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • استیک بوقلمون با سس ریحان
  ۹۸,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
 • جوجه فلفلی
  ۴۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • جوجه سیر و گوجه
  ۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • بلدرچین منجمد
  ۱۱۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • کتف مرغ
  ۲۶,۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
 • شنیسل سینه نارنجی
  ۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • جوجه منجمد سمین
  ۳۳,۶۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • شنیسل ران اسپایسی
  ۴۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم