• ران کامل بوقلمون
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • کتف بوفالو وینگز
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل فیله آرد قدیم
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ بی استخوان درسته
  ۲۰۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون با سس ریحان
  ۱۸۸,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • قرقاول منجمد
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان
 • جوجه سیر و گوجه
  ۲۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بلدرچین منجمد
  ۲۴۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف مرغ
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه نارنجی
  ۲۱۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران اسپایسی
  ۲۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر شترمرغ
  ۳۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم