• دلمه ظفر
  ۱۷۴,۲۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلو گرم
 • olymp زیتون فلفلی
  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • AEGEAN زیتون یونانی
  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • LONIAN زیتون یونانی
  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • آندره کالباس پرسی 90%
  ۱۹۸,۳۷۳ تومان
 • سولیکو فرانکفورتر
  ۸۰,۳۰۰ تومان
 • سس خردل فرنچ اسپایسی
  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • آمریکن گاردن بوفالو
  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • american سس باربیکیو
  ۸۸,۰۰۰ تومان
 • فرانکفورتر اصل 80%(202)
  ۱۲۰,۲۰۰ تومان
 • میکس پارتی 1(202)
  ۱۳۴,۶۰۰ تومان
 • ژامبون گوشت 90%(202)
  ۱۲۴,۹۰۰ تومان