• قلم مخصوص فر
  ۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلو گرم
 • مطبل
  ۱۹۸,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
 • سس سالاد مخصوص
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • سوسیس بندری
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
 • شله زرد
  ۵۰,۰۰۰ تومان به ازاری هر عدد
 • فرانکفورتر آندره
  ۱۸۹,۸۴۰ تومان
 • پودر خمیر مایه
  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • milano روغن زیتون بی بو1 لیتری
  ۴۱۰,۰۰۰ تومان
 • milano روغن زیتون بی بو 500
  ۲۵۸,۰۰۰ تومان
 • milano روغن زیتون فرابکر 750
  ۳۸۵,۰۰۰ تومان
 • milano روغن زیتون بابو 1لیتر
  ۴۱۰,۰۰۰ تومان
 • سویا سس یک لیتری در سبز
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان