دسته بندی
 • ماهی هامور
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی راشگو
  ۲۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی کیلکا دودی بسته بندی
  ۳۹,۹۵۰ تومان به ازای هربسته
 • میگو منجمد 60-51
  ۱۶۳,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
 • فیله ماهی هامور
  ۳۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • میگو کبابی
  ۳۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • دریازاد میگو سوخاری
  ۹۳,۵۰۰ تومان
 • ماهی سرخو
  ۱۹۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • شیلات خلیج فیله شوریده
  ۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
 • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
  ۱۴۸,۴۰۰ تومان به ازای هربسته
 • ماهی سفید دودی
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هر عدد
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۱۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم