دسته بندی

دسته بندی: محصولات دریایی

محصولات دریایی
 • میگو منجمد 60-51
  ۲۲۴,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • فیله ماهی هامور
  ۶۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • میگو کبابی
  میگو کبابی
  ۴۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دریازاد میگو سوخاری
  ۱۹۹,۸۰۰ تومان
 • شاه میگو با پوست
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • شیلات خلیج فیله شوریده
  ۳۲۵,۷۰۰ تومان به ازای هربسته
  هربسته
 • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
  ۳۳۴,۳۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۲۳۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۶۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۱۷۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • خاویار بلوگا ایرانی پرورشی
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۶۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم