دسته بندی

دسته بندی: محصولات دریایی

محصولات دریایی
 • ماهی هامور
  ۶۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی کیلکا دودی بسته بندی
  ۱۳۹,۷۵۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • میگو منجمد 60-51
  ۴۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • فیله ماهی هامور
  ۱,۴۵۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • میگو کبابی
  میگو کبابی
  ۸۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دریازاد میگو سوخاری
  ۳۶۹,۸۰۰ تومان
 • ماهی سفید دودی
  ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان به ازای هر عدد
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۴۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۳۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • خاویار بلوگا ایرانی پرورشی
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم