همبرگر
 • استیک برگر
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • همبرگر بوقلمون
  ۸۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
 • همبرگر مرغ بوسینی
  ۴۷,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
 • همبرگر شترمرغ
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • 5%
  همبرگر مرغ
  ۴۸,۰۰۰ تومان ۴۵,۶۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • همبرگر گوشت بوسینی
  ۱۲۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
 • همبرگر گوشت با پنیر
  ۱۲۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
 • 5%
  همبرگر گوشت ساده
  ۱۲۹,۹۰۰ تومان ۱۲۳,۴۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم