دسته بندی: گوشت قرمز

گوشت قرمز
 • نگینی استانبولی
  ۳۰۱,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلوگرم
 • استیک فیله دوپوف
  ۴۵۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس رولتی
  ۳۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس استیک ویژه
  ۴۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله گوساله
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سردست گوسفندی بی استخوان
  ۲۴۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیف استراگانف
  ۳۰۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک دوکا
  ۳۳۵,۰۰۰ تومان
 • فیله استیک رول با پنیر
  ۴۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخکرده شتر
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • کباب فیله برزیلی
  ۴۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گل ماهیچه گوساله
  ۲۹۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم