دسته بندی: گوشت قرمز

گوشت قرمز
 • قلم مخصوص فر
  ۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلو گرم
 • نگینی استانبولی
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلوگرم
 • استیک فیله دوپوف
  ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس رولتی
  ۹۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس استیک ویژه
  ۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله گوساله
  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سردست گوسفندی بی استخوان
  ۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیف استراگانف
  ۷۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک دوکا
  ۱,۱۷۱,۰۰۰ تومان
 • فیله استیک رول با پنیر
  ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب فیله برزیلی
  ۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گل ماهیچه گوساله
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم