دسته بندی: گوشت قرمز

گوشت قرمز
 • قلم مخصوص فر
  ۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلو گرم
 • نگینی استانبولی
  ۷۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلوگرم
 • استیک فیله دوپوف
  ۱,۲۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس رولتی
  ۹۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس استیک ویژه
  ۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله گوساله
  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سردست گوسفندی بی استخوان
  ۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیف استراگانف
  ۸۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک دوکا
  ۱,۱۷۱,۰۰۰ تومان
 • فیله استیک رول با پنیر
  ۱,۲۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخکرده شتر
  ۸۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • کباب فیله برزیلی
  ۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم