دسته بندی: گوشت قرمز

گوشت قرمز
 • نگینی استانبولی
  ۳۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلوگرم
 • استیک فیله دوپوف
  ۴۸۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس رولتی
  ۳۷۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس استیک ویژه
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله گوساله
  ۴۴۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سردست گوسفندی بی استخوان
  ۲۴۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیف استراگانف
  ۳۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک دوکا
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • فیله استیک رول با پنیر
  ۵۰۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخکرده شتر
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • کباب فیله برزیلی
  ۵۰۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گل ماهیچه گوساله
  ۲۸۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم