دسته بندی: گوشت قرمز

گوشت قرمز
 • قلم مخصوص فر
  ۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلو گرم
 • نگینی استانبولی
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلوگرم
 • استیک فیله دوپوف
  ۹۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس رولتی
  ۷۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس استیک ویژه
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله گوساله
  ۹۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سردست گوسفندی بی استخوان
  ۷۴۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیف استراگانف
  ۶۹۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک دوکا
  ۸۵۵,۰۰۰ تومان
 • فیله استیک رول با پنیر
  ۹۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب فیله برزیلی
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گل ماهیچه گوساله
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم