دسته بندی

دسته بندی: گوشت شتر

  • چرخکرده شتر
    ۲۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  • گوشت شتر خورشتی
    ۲۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم