دسته بندی

دسته بندی: گوشت شتر

  • چرخکرده شتر
    ۸۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  • گوشت شتر خورشتی
    ۷۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم