دسته بندی

دسته بندی: گوشت شتر

  • چرخکرده شتر
    ۳۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  • گوشت شتر خورشتی
    ۳۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم