• مارچوبه سبز
  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • مارچوبه سفید almas
  ۷۷,۰۰۰ تومان
 • سس ماهی malabon
  ۹۶,۰۰۰ تومان
 • سرکه بالزامیک mazzetti
  ۸۳,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی پریس
  ۲۳,۳۰۰ تومان
 • بنیه سالم عصاره پای مرغ
  ۲۸,۷۰۰ تومان
 • بنیه سالم عصاره بلدرچین
  ۷۹,۹۰۰ تومان
 • بنیه سالم عصاره قلم گوساله
  ۳۱,۸۰۰ تومان
 • پنیر مدادی کالین
  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • هاتامن پنير دودي رشته اي
  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • سولیکو سوسیس تخمیری 200
  ۴۴,۰۶۳ تومان
 • شیر نارگیل american
  ۲۸,۰۰۰ تومان