• سبزی خوردن شمال
  ۶۳,۵۰۰ تومان
 • الویه مخصوص ظفر
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • برنج دم سیاه
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
 • فلافل ظفر
  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • قارچ ملارد 400 گرمی
  ۶۴,۳۵۰ تومان
 • سس سزار ظفر
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • سس بن ظفر
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • زیتون بی هسته هزار باغ
  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • نان رُستیک فرانسوی پاتیس
  ۷۹,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی پریس
  ۷۳,۵۰۰ تومان
 • باباغنوش
  ۲۲۸,۰۰۰ تومان
 • برنج دودی
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان