• سبزی خوردن شمال
  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • برنج دم سیاه
  ۶۲,۱۰۰ تومان
 • قارچ ملارد 400 گرمی
  ۲۱,۸۰۰ تومان
 • برنج هاشمی
  ۶۱,۰۰۰ تومان
 • فلافل ظفر
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • الویه مخصوص ظفر
  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • سرد وتازه لوبیا سبز
  ۹,۵۰۰ تومان
 • سیب زمینی پریس
  ۳۳,۷۰۰ تومان
 • نان رُستیک فرانسوی پاتیس
  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • سس سزار ظفر
  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • برنج دودی
  ۶۴,۵۰۰ تومان
 • زیتون بی هسته هزار باغ
  ۵۲,۰۰۰ تومان