• سبزی خوردن شمال
  ۲۳,۵۰۰ تومان
 • برنج دم سیاه
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • قارچ ملارد 400 گرمی
  ۲۱,۸۰۰ تومان
 • فلافل ظفر
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • الویه مخصوص ظفر
  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • برنج هاشمی
  ۱۰۶,۰۰۰ تومان
 • سس سزار ظفر
  ۷۱,۷۰۰ تومان
 • نان رُستیک فرانسوی پاتیس
  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • زیتون بی هسته هزار باغ
  ۵۹,۹۰۰ تومان
 • سیب زمینی پریس
  ۴۹,۹۹۰ تومان
 • ذرت شیرین بیژن
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • سرد وتازه لوبیا سبز
  ۹,۵۰۰ تومان