دسته بندی: انواع سوسیس و کالباس

انواع سوسیس و کالباس
 • فرانکفورتر آندره
  ۱۸۹,۸۴۰ تومان
 • سولیکو فرانکفورتر
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
 • فرانکفورتر اصل 80%(202)
  ۱۷۹,۴۰۰ تومان
 • میکس پارتی 1(202)
  ۱۸۷,۵۰۰ تومان
 • ژامبون گوشت 90%(202)
  ۱۷۳,۲۰۰ تومان
 • مرغ و قارچ رويال(202)
  ۱۳۲,۵۰۰ تومان
 • بيکن گوساله اصل 202
  ۲۱۳,۶۰۰ تومان
 • 202سالامی
  ۱۹۱,۳۰۰ تومان
 • ران بوقلمون فرآوری شده رباط
  ۶۶۱,۳۶۵ تومان
 • آندره سوسیس باربکیو
  ۱۵۱,۲۲۶ تومان
 • ماکیما کابانوسی
  ۴۶۹,۰۰۰ تومان
 • بیکن بوقلمون 202
  ۱۵۵,۳۰۰ تومان