دسته بندی: انواع سوسیس و کالباس

انواع سوسیس و کالباس
 • ZWANSسوسیس 320
  ۴۱۷,۰۰۰ تومان
 • فرانکفورتر آندره
  ۱۹۶,۵۷۹ تومان
 • سولیکو فرانکفورتر
  ۱۷۱,۷۰۰ تومان
 • فرانکفورتر اصل 80%(202)
  ۱۹۵,۶۰۰ تومان
 • میکس پارتی 1(202)
  ۱۸۹,۳۰۰ تومان
 • ژامبون گوشت 90%(202)
  ۱۷۴,۹۰۰ تومان
 • مرغ و قارچ رويال(202)
  ۱۳۳,۸۰۰ تومان
 • بيکن گوساله اصل 202
  ۲۱۵,۷۰۰ تومان
 • 202سالامی
  ۱۹۳,۲۰۰ تومان
 • ران بوقلمون فرآوری شده رباط
  ۶۶۷,۳۹۰ تومان
 • آندره سوسیس باربکیو
  ۱۶۴,۹۴۱ تومان
 • ماکیما کابانوسی
  ۴۶۹,۰۰۰ تومان