دسته بندی: انواع سوسیس و کالباس

انواع سوسیس و کالباس
 • آندره کالباس پرسی 90%
  ۱۹۸,۳۷۳ تومان
 • سولیکو فرانکفورتر
  ۸۰,۳۰۰ تومان
 • فرانکفورتر اصل 80%(202)
  ۱۲۰,۲۰۰ تومان
 • میکس پارتی 1(202)
  ۱۳۴,۶۰۰ تومان
 • ژامبون گوشت 90%(202)
  ۱۲۴,۹۰۰ تومان
 • مرغ و قارچ رويال(202)
  ۸۱,۵۰۰ تومان
 • سولیکو سوسیس تخمیری 200
  ۴۴,۰۶۳ تومان
 • بيکن گوساله اصل 202
  ۱۲۰,۷۰۰ تومان
 • 202سالامی
  ۱۲۸,۳۰۰ تومان
 • ران بوقلمون فرآوری شده رباط
  ۳۴۹,۷۸۹ تومان
 • آندره سوسیس باربکیو
  ۹۵,۸۷۶ تومان
 • سوسیس شکاری 95% میکائیلیان
  ۹۰,۹۰۰ تومان