دسته بندی: انواع سوسیس و کالباس

انواع سوسیس و کالباس
 • سولیکو فرانکفورتر
  ۵۸,۳۰۰ تومان
 • فرانکفورتر اصل 80%(202)
  ۶۹,۵۰۰ تومان
 • ژامبون گوشت 90%(202)
  ۷۸,۶۰۰ تومان
 • مرغ و قارچ رويال(202)
  ۴۳,۹۰۰ تومان
 • سولیکو سوسیس تخمیری 200
  ۴۴,۰۶۳ تومان
 • بيکن گوساله اصل 202
  ۷۶,۱۰۰ تومان
 • 202سالامی
  ۸۰,۹۰۰ تومان
 • سولیکوانجوی گوشت 90%
  ۸۷,۹۰۰ تومان
 • سوسیس شکاری 95% میکائیلیان
  ۶۸,۰۰۰ تومان
 • ماکیما کابانوسی
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
 • آندره سوسیس اسنک
  ۹۰,۵۰۰ تومان
 • کوکتل شکاری آندره (80%)
  ۱۱۷,۲۰۰ تومان