دسته بندی: انواع سوسیس و کالباس

انواع سوسیس و کالباس
 • سولیکو فرانکفورتر
  ۱۴۰,۳۰۰ تومان
 • فرانکفورتر اصل 80%(202)
  ۱۶۳,۰۰۰ تومان
 • میکس پارتی 1(202)
  ۱۷۰,۳۰۰ تومان
 • ژامبون گوشت 90%(202)
  ۱۵۱,۲۰۰ تومان
 • مرغ و قارچ رويال(202)
  ۱۱۳,۴۰۰ تومان
 • بيکن گوساله اصل 202
  ۱۴۶,۳۰۰ تومان
 • 202سالامی
  ۱۷۴,۰۰۰ تومان
 • ران بوقلمون فرآوری شده رباط
  ۴۸۰,۵۹۰ تومان
 • آندره سوسیس باربکیو
  ۱۲۷,۷۷۷ تومان
 • سوسیس شکاری 95% میکائیلیان
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ماکیما کابانوسی
  ۴۲۹,۰۰۰ تومان
 • بیکن بوقلمون 202
  ۱۴۱,۱۰۰ تومان