دسته بندی: پنیرها

 • کالین پنیر موزارلا گیس بافت
  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • پنیر مدادی کالین
  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • هاتامن پنير دودي رشته اي
  ۵۷,۰۰۰ تومان
 • کاله پنیررنگی خردشده بزرگ
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
 • کاله پنیررنگی خردشده کوچک
  ۵۳۰,۰۰۰ تومان
 • کاله بلوچیز خرد شده
  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
 • پنیر بلوچیز کاله
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • پنیر پستو قرمز کاله
  ۵۲۵,۰۰۰ تومان
 • پنیر پستو سبز کاله
  ۵۲۵,۰۰۰ تومان
 • پنیر کممبر کاله
  ۵۵۵,۰۰۰ تومان
 • پنیر گودا کاله
  ۵۲۵,۰۰۰ تومان
 • پودر پنیر پارمسان کاله
  ۸۴,۳۵۰ تومان