دسته بندی: پنیرها

 • کالین پنیر موزارلا گیس بافت
  ۸۷,۰۰۰ تومان
 • پنیر مدادی کالین
  ۸۷,۰۰۰ تومان
 • هاتامن پنير دودي رشته اي
  ۶۶,۰۰۰ تومان
 • کاله پنیررنگی خردشده بزرگ
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
 • کاله پنیررنگی خردشده کوچک
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • کاله بلوچیز خرد شده
  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
 • پنیر بلوچیز کاله
  ۶۴۶,۰۰۰ تومان
 • پنیر پستو قرمز کاله
  ۵۷۸,۰۰۰ تومان
 • پنیر پستو سبز کاله
  ۵۷۸,۰۰۰ تومان
 • پنیر کممبر کاله
  ۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • پنیر گودا کاله
  ۵۷۸,۰۰۰ تومان
 • پودر پنیر پارمسان کاله
  ۹۰,۰۰۰ تومان