دسته بندی: پنیرها

 • کالین پنیر موزارلا گیس بافت
  ۹۹,۵۰۰ تومان
 • پنیر مدادی کالین
  ۹۹,۵۰۰ تومان
 • هاتامن پنير دودي رشته اي
  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • کاله پنیررنگی خردشده بزرگ
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
 • کاله پنیررنگی خردشده کوچک
  ۷۸۰,۰۰۰ تومان
 • کاله بلوچیز خرد شده
  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
 • پنیر بلوچیز کاله
  ۷۸۰,۰۰۰ تومان
 • پنیر پستو قرمز کاله
  ۵۷۸,۰۰۰ تومان
 • پنیر پستو سبز کاله
  ۷۵۱,۰۰۰ تومان
 • پنیر کممبر کاله
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
 • پنیر گودا کاله
  ۷۰۵,۰۰۰ تومان
 • پودر پنیر پارمسان کاله
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان