دسته بندی: پنیرها

 • پنیر مدادی کالین
  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • هاتامن پنير دودي رشته اي
  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • کاله پنیررنگی خردشده بزرگ
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • کاله پنیررنگی خردشده کوچک
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
 • کاله بلوچیز خرد شده
  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
 • پنیر بلوچیز کاله
  ۳۵۸,۰۰۰ تومان
 • پنیر پستو قرمز کاله
  ۳۱۲,۰۰۰ تومان
 • پنیر پستو سبز کاله
  ۳۱۲,۰۰۰ تومان
 • پنیر کممبر کاله
  ۳۲۹,۰۰۰ تومان
 • پنیر بلوچیز خامه ای کاله
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • پنیر گودا کاله
  ۳۱۲,۰۰۰ تومان
 • پودر پنیر پارمسان کاله
  ۲۵,۵۰۰ تومان