دسته بندی: پنیرها

 • هاتامن پنير دودي رشته اي
  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • پودر پنیر پارمسان کاله
  ۲۵,۵۰۰ تومان
 • کاله بلوچیز خرد شده
  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
 • پنیر بلوچیز خامه ای کاله
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • کاله پنیررنگی خردشده بزرگ
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • کاله پنیررنگی خردشده کوچک
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • پنیر بلوچیز کاله
  ۳۳۱,۰۰۰ تومان
 • پنیر کممبر کاله
  ۲۹۹,۰۰۰ تومان
 • پنیر گودا کاله
  ۲۸۷,۰۰۰ تومان
 • پنیر فیلادلفیا لایت
  ۱۸۹,۹۰۰ تومان
 • پنیر پستو قرمز کاله
  ۲۸۶,۰۰۰ تومان
 • پنیر پستو سبز کاله
  ۲۸۹,۰۰۰ تومان