• قارچ ملارد 400 گرمی
  ۴۳,۷۰۰ تومان
 • سبزی قورمه سرخ شده کلبه سبز
  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • برنج دم سیاه
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
 • باباغنوش
  ۱۷۳,۰۰۰ تومان
 • قارچ مکزیکی
  ۱۱۸,۰۰۰ تومان
 • تخم بلدرچين
  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • شنيسل قارچ
  ۸۵,۰۰۰ تومان