دسته بندی: زیتون ها

 • olymp زیتون فلفلی
  ۹۸,۰۰۰ تومان
 • AEGEAN زیتون یونانی
  ۹۸,۰۰۰ تومان
 • LONIAN زیتون یونانی
  ۹۸,۰۰۰ تومان
 • زیتون با هسته هزار باغ
  ۵۹,۹۰۰ تومان
 • زیتون بی هسته هزار باغ
  ۵۹,۹۰۰ تومان
 • زیتون تمشک انار
  ۱۳۳,۴۰۰ تومان
 • زیتون سبزیجات و انار
  ۱۵۶,۶۰۰ تومان
 • زیتون با سیر و ریحان
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
 • زیتون بی هسته ایرانی
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • زیتون پیش غذا با گردو
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
 • زیتون قرمز بی هسته
  ۱۷۲,۰۰۰ تومان
 • زیتون گراسینی با پنیر
  ۱۶۷,۴۰۰ تومان