دسته بندی: زیتون ها

 • olymp زیتون فلفلی
  ۲۱۶,۰۰۰ تومان
 • AEGEAN زیتون یونانی
  ۲۱۶,۰۰۰ تومان
 • LONIAN زیتون یونانی
  ۲۱۶,۰۰۰ تومان
 • زیتون تمشک انار
  ۲۶۱,۰۰۰ تومان
 • زیتون سبزیجات و انار
  ۲۷۶,۰۰۰ تومان
 • زیتون با سیر و ریحان
  ۹۱۰,۰۰۰ تومان
 • زیتون پیش غذا با گردو
  ۲۹۷,۰۰۰ تومان
 • زیتون قرمز بی هسته
  ۳۲۴,۰۰۰ تومان
 • زیتون گراسینی با پنیر
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان
 • زیتون با هسته ایرانی
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان