• سس ناندوز سیر
  ۲۲۸,۰۰۰ تومان
 • زیتون با هسته ایرانی
  ۱۴۶,۰۰۰ تومان
 • نوتلا 350 گرم
  ۲۴۹,۰۰۰ تومان
 • زعفران سحرخيز (يک مثقال)
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • قارچ فشند صدفی
  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • پیاز داغ خانگی تانیش
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
 • جوانه ماش راوک
  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • قارچ ملارد 400 گرمی
  ۶۴,۳۵۰ تومان
 • سبزی قورمه سرخ شده کلبه سبز
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • برنج دم سیاه
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
 • باباغنوش
  ۲۲۸,۰۰۰ تومان
 • قارچ مکزیکی
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان