دسته بندی: شترمرغ ساده

  • چرخ کرده شترمرغ
    ۷۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • شترمرغ
    ۷۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم