دسته بندی

دسته بندی: شترمرغ

 • همبرگر شترمرغ
  ۴۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شترمرغ
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم