دسته بندی

دسته بندی: شترمرغ

 • همبرگر شترمرغ
  ۱۷۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۱۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شترمرغ
  ۱۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم