دسته بندی
 • همبرگر شترمرغ
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شترمرغ
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم