دسته بندی
  • همبرگر شترمرغ
    ۱۳۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  • چرخ کرده شترمرغ
    ۱۴۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  • شترمرغ
    ۱۴۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم