دسته بندی: شترمرغ فرآوری

  • همبرگر شترمرغ
    ۲۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم