• چرخ کرده شترمرغ
  ۷۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شترمرغ
  ۷۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر شترمرغ
  ۶۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم (تعداد در هر بسته ۳عدد)
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون با سس ریحان
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون مخصوص
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله بوقلمون
  ۳۹۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کبک
  ۴۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون بی‌استخوان
  ۳۷۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون چرخکرده
  ۳۴۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • خروس محلی
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • قرقاول منجمد
  ۵۵۵,۰۰۰ تومان
 • مرغ شکم پر
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم