• قرقاول منجمد
  ۲۷۳,۰۰۰ تومان
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۲۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کبک
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شترمرغ
  ۲۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر شترمرغ
  ۱۸۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بلدرچین منجمد
  ۱۱۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتلت مرغ
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله مرغ زعفرانی
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • خروس محلی
  ۱۳۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون مخصوص
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران با پودر قدیم
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله مرغ ساده
  ۱۱۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم