دسته بندی: بلدرچین

  • بلدرچین منجمد
    ۳۵۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • بلدرچین ساده
    ۳۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم