دسته بندی: بلدرچین

  • بلدرچین منجمد
    ۱۶۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • بلدرچین ساده
    ۱۶۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم