دسته بندی: بلدرچین

  • بلدرچین منجمد
    ۲۴۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • بلدرچین ساده
    ۱۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم