دسته بندی: بلدرچین

  • بلدرچین منجمد
    ۱۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • بلدرچین ساده
    ۲۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم