دسته بندی: بوقلمون

 • ران کامل بوقلمون
  ۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • استیک بوقلمون با سس ریحان
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون بی‌استخوان
  ۸۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون چرخکرده
  ۸۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله بوقلمون
  ۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون مخصوص
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم