دسته بندی: بوقلمون

 • استیک بوقلمون با سس ریحان
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون بی‌استخوان
  ۳۷۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون چرخکرده
  ۳۴۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله بوقلمون
  ۳۹۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون مخصوص
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم