دسته بندی: بوقلمون

 • استیک بوقلمون با سس ریحان
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون بی‌استخوان
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون چرخکرده
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله بوقلمون
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون مخصوص
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم