• ران کامل بوقلمون
  ۵۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • استیک بوقلمون با سس ریحان
  ۹۸,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
 • بوقلمون بی‌استخوان
  ۸۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • بوقلمون چرخکرده
  ۸۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • فیله بوقلمون
  ۹۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • استیک بوقلمون مخصوص
  ۹۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم