دسته بندی: بوقلمون

 • ران کامل بوقلمون
  ۷۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • استیک بوقلمون با سس ریحان
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون بی‌استخوان
  ۱۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون چرخکرده
  ۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله بوقلمون
  ۱۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون مخصوص
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم