برچسب: فرآوری

فرآوری
 • استیک دوکا
  ۱,۱۷۱,۰۰۰ تومان
 • ران بوقلمون فرآوری شده رباط
  ۶۶۷,۳۹۰ تومان
 • بيفتک گوساله ساده
  ۸۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • رستبیف
  ۸۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۸۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک مرینیت شده
  ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب کوبیده
  ۸۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله کباب ترش
  ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دنده کباب
  ۷۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوهان گوساله
  ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک ویژه
  ۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله شاهپسند کبابی
  ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم