برچسب: فرآوری

فرآوری
 • تخم مرغ محلی 12 عددی
  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • استیک دوکا
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • ران بوقلمون فرآوری شده رباط
  ۳۴۹,۷۸۹ تومان
 • شیلات خلیج فیله شوریده
  ۲۶۳,۸۰۰ تومان به ازای هربسته
  هربسته
 • بيفتک گوساله ساده
  ۳۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • رستبیف
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک مرینیت شده
  ۴۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب کوبیده
  ۲۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله کباب ترش
  ۴۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دنده کباب
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوهان گوساله
  ۴۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم