گوساله فرآوری شده
 • استیک کوهان
  ۲۵۷,۰۰۰ تومان به ازای هر کیوگرم
 • استیک فیله دوپوف
  ۲۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • اسلایس رولتی
  ۱۹۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • اسلایس استیک ویژه
  ۲۴۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • فیله استیک رول با پنیر
  ۲۴۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • کباب فیله برزیلی
  ۲۴۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • استیک RIBEYE
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • پارت استیک
  ۲۴۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • استیک marbling
  ۱۹۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • بیفتک گوساله مرینیت شده
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • رستبیف
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم