• سس چیلی THAI
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان
 • سس ماهی malabon
  ۹۶,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی پریس
  ۴۹,۹۹۰ تومان
 • کالین پنیر موزارلا گیس بافت
  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • پنیر مدادی کالین
  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • هاتامن پنير دودي رشته اي
  ۵۳,۰۰۰ تومان
 • سولیکو سوسیس تخمیری 200
  ۴۴,۰۶۳ تومان
 • آرمات ادويه در قرمز
  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • پودر کاری ship
  ۱۰۲,۰۰۰ تومان
 • نمک رژیمی lo salt
  ۱۱۷,۰۰۰ تومان
 • سس خردل remia
  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • thai سس تریاکی
  ۸۸,۰۰۰ تومان