• سبزی قورمه سرخ شده کلبه سبز
  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • برنج دم سیاه
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
 • باباغنوش
  ۱۱۳,۸۰۰ تومان
 • قارچ مکزیکی
  ۶۵,۳۰۰ تومان
 • تخم بلدرچين
  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • شنيسل قارچ
  ۶۰,۰۰۰ تومان