برچسب: گوشت قرمز

گوشت قرمز
 • استیک دوکا
  ۱,۱۷۱,۰۰۰ تومان
 • استیک RIBEYE
  ۸۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ژامبون گوشت تنوری رباط 90%
  ۶۱۰,۰۰۰ تومان
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۵۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهیچه ران گوسفندی
  ۱,۱۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بيفتک گوساله ساده
  ۸۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • رستبیف
  ۸۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت خورشتی گوساله
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته گوساله
  ۷۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۸۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک مرینیت شده
  ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله کبابی گوساله
  ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم