برچسب: گوشت قرمز

گوشت قرمز
 • استیک دوکا
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • استیک RIBEYE
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ژامبون گوشت تنوری رباط 90%
  ۴۲۵,۰۰۰ تومان
 • ژامبون فیله گوشت و مرغ آندره
  ۲۲۹,۰۰۰ تومان
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۲۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهیچه ران گوسفندی
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بيفتک گوساله ساده
  ۳۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • رستبیف
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت خورشتی گوساله
  ۳۱۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته گوساله
  ۳۱۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک مرینیت شده
  ۴۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم