برچسب: استیک

 • استیک دوکا
  ۱,۱۷۱,۰۰۰ تومان
 • فیله استیک رول با پنیر
  ۱,۲۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون با سس ریحان
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک RIBEYE
  ۹۰۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پارت استیک
  ۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک گوسفندی
  ۱,۴۶۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک مرغ مخصوص
  ۲۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون مخصوص
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک مرینیت شده
  ۱,۱۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک ویژه
  ۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • تی بن استیک
  ۹۰۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم