برچسب: استیک

 • استیک دوکا
  ۵۰۷,۰۰۰ تومان
 • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
  ۳۳۴,۳۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • فیله استیک رول با پنیر
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون با سس ریحان
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک RIBEYE
  ۳۶۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پارت استیک
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک گوسفندی
  ۵۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۸۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک مرغ مخصوص
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استيک ماهی سالمون نروژی
  ۱,۳۹۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون مخصوص
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک مرینیت شده
  ۵۰۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم