برچسب: استیک

 • استیک دوکا
  ۲۴۷,۰۰۰ تومان
 • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
  ۱۸۵,۸۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • فیله استیک رول با پنیر
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون با سس ریحان
  ۱۰۹,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک RIBEYE
  ۱۹۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پارت استیک
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک گوسفندی
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۴۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک مرغ مخصوص
  ۸۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استيک ماهی سالمون نروژی
  ۶۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون مخصوص
  ۱۰۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک مرینیت شده
  ۲۴۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم