برچسب: گوشت سفید

گوشت سفید
 • شیلات خلیج فیله شوریده
  ۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  هربسته
 • شیلات خلیج تیلاپیا
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
 • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • ژامبون فیله گوشت و مرغ آندره
  ۲۱۵,۰۰۰ تومان
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۲۱۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب لبنانی
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب بوسينی
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه پروانه‌ای یونانی
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب بندری
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب چيز اسموکی
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب تندوری ماسالا
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب ایتالیایی
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم