برچسب: قزل

 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۳۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۴۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۲۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۲۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم