برچسب: قزل

 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۳۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۱۹۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم