برچسب: قزل

 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۲۱۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۱۰۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۹۲,۴۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم