دسته بندی

دسته بندی: محصولات دریایی

 • شنیسل ماهی شیر
  ۵۲۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۱۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • میگو با سس بنیه
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شیلات خلیج فیله شوریده
  ۲۶۳,۸۰۰ تومان به ازای هربسته
  هربسته
 • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
  ۲۵۳,۴۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • استيک ماهی سالمون نروژی
  ۱,۱۴۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله ماهی هامور
  ۵۳۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • میگو کبابی
  میگو کبابی
  ۴۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • خاویار بلوگا ایرانی پرورشی
  ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۵۲۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شاه میگو با پوست
  ۵۷۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم