دسته بندی: ماهی فرآوری شده

 • ماهی کیلکا دودی بسته بندی
  ۴۴,۹۵۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۱۶۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۴۸۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استيک ماهی سالمون نروژی
  ۶۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۱۷۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم