دسته بندی: ماهی فرآوری شده

 • استيک ماهی سالمون نروژی
  ۷۱۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۳۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۳۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۱۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی کیلکا دودی بسته بندی
  ۴۹,۵۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته