دسته بندی: انواع سس و روغن

 • سس سالاد مخصوص
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • milano روغن زیتون بی بو1 لیتری
  ۴۱۰,۰۰۰ تومان
 • milano روغن زیتون بی بو 500
  ۲۵۸,۰۰۰ تومان
 • milano روغن زیتون فرابکر 750
  ۳۸۵,۰۰۰ تومان
 • milano روغن زیتون بابو 1لیتر
  ۴۱۰,۰۰۰ تومان
 • سویا سس یک لیتری در سبز
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • milano سرکه بالزامیک 1 لیتر
  ۲۰۵,۰۰۰ تومان
 • سویا سس مگی قرمز
  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • سویا سس مگی زرد
  ۲۰۵,۰۰۰ تومان
 • سس کنز italian
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان
 • سس چیلی THAI
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
 • سس ماهی malabon
  ۹۶,۰۰۰ تومان