دسته بندی: انواع سس و روغن

 • سس سزار ظفر
  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • سس بن ظفر
  ۵۹,۰۰۰ تومان
 • سس ورچستر
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • بنیه سالم عصاره قلم گوساله
  ۳۶,۸۰۰ تومان
 • AMERICAN سس خردل کوچک
  ۳۱,۰۰۰ تومان
 • بنیه سالم عصاره پای مرغ
  ۳۳,۶۰۰ تومان
 • سس انار ظفر
  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • روغن زیتون سرخ کردنی Kristal
  ۲۳۵,۰۰۰ تومان
 • سس کچاپ هاینز (910 گرمی)
  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
 • بنیه سالم عصاره بلدرچین
  ۱۲۹,۷۰۰ تومان
 • سس هاینز570 گرمی
  ۷۲,۰۰۰ تومان
 • galoriسس فلفل سبز
  ۸,۸۰۰ تومان