• روغن زیتون سرخ کردنی KRISTAL
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان
 • روغن کنجد شیر حسین
  ۲۱۵,۰۰۰ تومان
 • سس تند کیمبال (Kimbal)
  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • سس HP
  ۶۸,۰۰۰ تومان
 • سس ناندوز EXTRA HOT
  ۹۶,۰۰۰ تومان
 • سس ناندوز سیر
  ۹۶,۰۰۰ تومان