برچسب: گوشت

 • استیک دوکا
  ۲۴۷,۰۰۰ تومان
 • ژامبون سالامی ساتکین
  ۱۰۱,۰۰۰ تومان
 • ژامبون گوشت تنوری رباط 90%
  ۲۴۸,۰۰۰ تومان
 • ژامبون فیله گوشت و مرغ آندره
  ۱۷۷,۰۰۰ تومان
 • ژامبون گوشت نوروزی آندره 90%
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۱۷۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک ویژه
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت بوسینی
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت با پنیر
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم