برچسب: گوشت

 • استیک دوکا
  ۲۵۴,۰۰۰ تومان
 • ژامبون سالامی ساتکین
  ۱۰۱,۰۰۰ تومان
 • ژامبون گوشت تنوری رباط 90%
  ۲۸۳,۰۰۰ تومان
 • ژامبون فیله گوشت و مرغ آندره
  ۲۱۵,۰۰۰ تومان
 • ژامبون گوشت نوروزی آندره 90%
  ۲۹۸,۰۰۰ تومان
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۲۱۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک ویژه
  ۳۲۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت بوسینی
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت با پنیر
  ۱۵۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم