برچسب: گوشت

 • استیک دوکا
  ۳۶۵,۰۰۰ تومان
 • ژامبون سالامی ساتکین
  ۱۰۱,۰۰۰ تومان
 • ژامبون گوشت تنوری رباط 90%
  ۴۲۵,۰۰۰ تومان
 • ژامبون فیله گوشت و مرغ آندره
  ۲۳۷,۰۰۰ تومان
 • ژامبون گوشت نوروزی آندره 90%
  ۴۲۸,۰۰۰ تومان
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۲۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک ویژه
  ۵۰۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت بوسینی
  ۲۵۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت با پنیر
  ۲۵۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم