برچسب: گوشت

 • استیک دوکا
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • ژامبون گوشت تنوری رباط 90%
  ۵۰۵,۰۰۰ تومان
 • ژامبون گوشت نوروزی
  ۶۱۰,۰۰۰ تومان
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۴۲۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک ویژه
  ۷۴۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت بوسینی
  ۳۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت با پنیر
  ۳۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم