برچسب: گوشت گوساله

گوشت گوساله
 • استیک RIBEYE
  ۸۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پارت استیک
  ۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت قيمه‌ای گوساله
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم