برچسب: گوشت گوساله

گوشت گوساله
 • استیک RIBEYE
  ۵۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پارت استیک
  ۷۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت قيمه‌ای گوساله
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم