برچسب: گوشت گوساله

گوشت گوساله
 • استیک RIBEYE
  ۲۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پارت استیک
  ۲۸۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت قيمه‌ای گوساله
  ۲۱۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم