برچسب: گوشت گوساله

گوشت گوساله
 • استیک RIBEYE
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پارت استیک
  ۳۱۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت قيمه‌ای گوساله
  ۲۰۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم