برچسب: گوشت گوساله

گوشت گوساله
 • استیک RIBEYE
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پارت استیک
  ۴۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت قيمه‌ای گوساله
  ۲۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم