برچسب: گوشت گوساله

گوشت گوساله
 • استیک RIBEYE
  ۸۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پارت استیک
  ۱,۰۸۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت قيمه‌ای گوساله
  ۷۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم