برچسب: گوشت گوساله

گوشت گوساله
 • استیک RIBEYE
  ۳۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پارت استیک
  ۴۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت قيمه‌ای گوساله
  ۳۰۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم