برچسب: گوشت سفید، مرغ، همبرگر

گوشت سفید، مرغ، همبرگر
  • همبرگر مرغ
    ۶۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم