برچسب: گوشت سفید، مرغ، همبرگر

گوشت سفید، مرغ، همبرگر
  • همبرگر مرغ
    ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم (تعداد در هربسته ۳ عدد)
    کیلوگرم