برچسب: گوشت سفید، مرغ، همبرگر

گوشت سفید، مرغ، همبرگر
  • همبرگر مرغ
    ۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم