برچسب: فیله استیک

فیله استیک
  • فیله استیک مرینیت شده
    ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم