برچسب: فرآوری، گوساله، گوسفند، گوشت، گوشت قرمز، همبرگر

فرآوری، گوساله، گوسفند، گوشت، گوشت قرمز، همبرگر
  • همبرگر گوشت ساده
    ۵۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم (تعداد در هربسته۳عدد)
    کیلوگرم