برچسب: فرآوری، گوساله، گوسفند، گوشت، گوشت قرمز، همبرگر

فرآوری، گوساله، گوسفند، گوشت، گوشت قرمز، همبرگر
  • همبرگر گوشت ساده
    ۲۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم