برچسب: شاه میگو

شاه میگو
  • بلدرچین منجمد
    ۱۱۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم