برچسب: شاه میگو

شاه میگو
  • بلدرچین منجمد
    ۳۵۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم