برچسب: شاه میگو

شاه میگو
  • بلدرچین منجمد
    ۲۵۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم