برچسب: سوپر گوشت

سوپر گوشت
  • فیله استیک ویژه
    ۱,۰۸۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم