برچسب: خرید گوشت

خرید گوشت
  • فیله استیک ویژه
    ۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم