برچسب: گوشت سفیدبسته ای

گوشت سفیدبسته ای
  • ران بوقلمون فرآوری شده رباط
    ۶۶۷,۳۹۰ تومان
  • شنیسل فیله نارنجی
    ۲۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم