برچسب: گوشت سفیدبسته ای

گوشت سفیدبسته ای
  • ران بوقلمون فرآوری شده رباط
    ۵۲۴,۹۰۰ تومان
  • شنیسل فیله نارنجی
    ۲۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم